Fordeling til komiteene av de enkelte kapitlene i forslaget til statsbudsjett for 2000

Innst. S. nr. 2 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 13.10.1999 Innst. S. nr. 2 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.10.1999

   Behandlet i Stortinget: 19.10.1999