Den Norske Nobelkomié meddeler at Nobels fredspris for 1997 er tildelt Den internasjonale kampanjen mot landminer (ICBL) og den amerikanske kampanjelederen Jody Williams

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.