Forslag frå stortingsrepresentantane Terje Riis-Johansen og Magnhils Meltveit Kleppa om å sikra fleire arbeid gjennom meir fleksibel bruk av midlane til arbeidsmarknadstiltak

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa, Terje Riis-Johansen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 14.11.1996 Innst. S. nr. 35 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.1996

   Behandlet i Stortinget: 05.12.1996