Lov om endringer i åndsverkloven

Ot.prp. nr. 6 (1997-98), Innst. O. nr. 9 (1997-98), beslutning. O. nr. 12 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 03.12.1997 Innst. O. nr. 9 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1997

   Behandlet i Odelstinget: 08.12.1997

   Behandlet i Lagtinget: 11.12.1997