Forslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Inge Myrvoll og Hans J. Røsjorde om å forandre Vegpakke Drammen slik at trasevalg for Rv 11 blir flyttet fra Strømsøåsen til Bragernesåsen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans J. Røsjorde, Inge Myrvoll, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 06.11.1996 Innst. S. nr. 30 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.11.1996

   Behandlet i Stortinget: 14.11.1996