Embetsutnemningar m.m. 1. juli 1996-30. juni 1997

St.meld. nr. 6 (1997-98), Innst. S. nr. 74 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Planleggings- og samordningsdepartementet, sjef for administrasjonssakene/sjef for arbeidsavd. i Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 22.01.1998 Innst. S. nr. 74 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.01.1998

   Behandlet i Stortinget: 10.02.1998