Årsmelding for Datatilsynet 1996

St.meld. nr. 8 (1997-98), Innst. S. nr. 107 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 19.02.1998 Innst. S. nr. 107 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.1998

   Behandlet i Stortinget: 03.03.1998