Forslag fra stortingsrepresentantene Per-Kristian Foss og Erna Solberg om å utvide muligheten for at flere ansatte blir eiere i bedriften de arbeider i

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Per-Kristian Foss Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.11.1996 Innst. S. nr. 49 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.1996

   Behandlet i Stortinget: 03.12.1996