Forslag oversendt fra Odelstingets møte 30. november 1999: (Jf. Innst. O. nr. 14) "Stortinget pålegger Regjeringen å utarbeide forslag til regler for visning av filmer som omfattes av straffeloven § 382, slik at disse kan fremføres som et åndsverk når dette ikke skjer i næring"

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet