Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal, Kristin Halvorsen og Erik Solheim om et forskningsprogram for alternativ fornybar energiteknologi

Dokument nr. 8:5 (1997-98), Innst. S. nr. 149 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erik Solheim, Kristin Halvorsen, Øystein Djupedal Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 03.04.1998 Innst. S. nr. 149 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.04.1998

   Behandlet i Stortinget: 05.05.1998