Forslag fra stortingsrepresentant Børre Rønningen om kraftmarknad, pris og regulering

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børre Rønningen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 31.10.1996 Innst. S. nr. 26 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.10.1996

   Behandlet i Stortinget: 05.11.1996