Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Siv Jensen og Terje Søviknes om lov om endringer i lov av 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Dokument nr. 8:28 (1999-2000), Innst. O. nr. 59 (1999-2000)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Carl I. Hagen, Siv Jensen, Terje Søviknes Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 13.04.2000 Innst. O. nr. 59 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.04.2000

   Behandlet i Odelstinget: 16.05.2000