Fordeling til komiteene av de enkelte kapitler i forslaget til statsbudsjett for 1998

Innst. S. nr. 5 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 22.10.1997 Innst. S. nr. 5 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.10.1997

   Behandlet i Stortinget: 28.10.1997