Forslag fra stortingsrepresentantene Valgerd Svarstad Haugland, Solveig Sollie og Lars Sponheim om et omsorgstillegg til barnetrygden (kontantstøtteordning)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lars Sponheim, Solveig Sollie, Valgerd Svarstad Haugland Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (KrF) og (V) Innstilling avgitt 12.12.1996 Innst. S. nr. 87 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.1996

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1996