Forslag fra stortingsrepresentantene Kjell Magne Bondevik og Solveig Sollie om opphevelse av lov av 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Kjell Magne Bondevik, Solveig Sollie Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 12.12.1996 Innst. O. nr. 41 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.1996

   Behandlet i Odelstinget: 17.12.1996