Forslag fra stortingsrepresentant Siv Jensen på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 24. februar 2000: (Jf. Innst. O. nr. 50) Stortinget ber Regjeringen fremme lovforslag om at det ikke utstedes fripoliser der den forsikrede fortsatt er medlem av pensjonsordningen. Fripolisebeløpet blir stående som ytelse, dvs. en fullt betalt dekning som innarbeides i ordningen

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet