Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om tiltak mot seksuelle overgrep mot barn

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 18.02.1997 Innst. S. nr. 121 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.02.1997

   Behandlet i Stortinget: 18.03.1997