Forslag fra stortingsrepresentantene Kjellaug Nakkim, Kristin Krohn Devold og Trond Helleland om å endre markedsføringsloven med sikte på å bekjempe kataloghaier

Dokument nr. 8:10 (1997-98), Innst. S. nr. 84 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kristin Krohn Devold, Kjellaug Nakkim, Trond Helleland Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 05.02.1998 Innst. S. nr. 84 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.1998

   Behandlet i Stortinget: 13.03.1998