Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 1997

Innst. S. nr. 142 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 28.03.2000 Innst. S. nr. 142 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.03.2000

   Behandlet i Stortinget: 04.04.2000