Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om lov om endring i lov av 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) (Endring av § 1 slik at loven ikke gjelder utlendinger som ankommer landet gjennom flykapring)

Dokument nr. 8:110 (1995-96), Innst. O. nr. 44 (1996-97)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Carl I. HagenSaken er behandlet i justiskomiteenInnstilling avgitt 16.01.1997Innst. O. nr. 44 (1996-97)

Saksgang

Status

  • Behandling og vedtak

    Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

    Innstilling avgitt 16.01.1997

    Behandlet i Odelstinget: 21.01.1997