Forslag fra stortingsrepresentantene Annelise Høegh, Sonja Irene Sjøli, Trond Helleland og Kristin Krohn Devold om vurdering av krav om vandelsattest for helsepersonell for å skjerme barn fra kontakt med helsepersonell som er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn

Dokument nr. 8:41 (1999-2000), Innst. S. nr. 194 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Annelise Høegh, Kristin Krohn Devold, Sonja Irene Sjøli, Trond Helleland Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 25.05.2000 Innst. S. nr. 194 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2000

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2000