Forslag fra stortingsrepresentant Reidar Johansen om å be Regjeringen si nei til søknad fra Norway Seafoods AS om konsesjon for kjøp av aksjer i Melbu Fiskeindustri

Dokument nr. 8:112 (1995-96)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Reidar Johansen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet