Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Øyvind Vaksdal og Øyvind Korsberg om å be Regjeringen som generalforsamling i Statoil om å skifte det sittende styre til fordel for et nytt med nødvendig kompetanse, samt gi instrukser til styret vedrørende den lederlønnspolitikk og det ventelønnssystem (fallskjermsystem) selskapet skal følge

Dokument nr. 8:56 (1999-2000), Innst. S. nr. 233 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Øyvind Vaksdal, Øyvind Korsberg Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 08.06.2000 Innst. S. nr. 233 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2000

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2000