Riksrevisjonens antegnelse vedrørende skattelikningen for inntektsåret 1995 ved utvalgte poster i DSB-systemet (Datastøttet selvangivelsesbehandling)

Dokument nr. 3:3 (1997-98), Innst. S. nr. 78 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 28.01.1998 Innst. S. nr. 78 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.01.1998

   Behandlet i Stortinget: 10.02.1998