Forslag fra stortingsrepresentant Per Sandberg på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 11. april 2000: (Jf. Innst. O. nr. 57) Stortinget ber Regjeringen utsette forslaget om overgang fra brutto- til nettopensjonsytelser til enke- og enkemenn utsettes inntil det eventuelt kan behandles sammen med forslagene om nedbygging av etterlattepensjon fra Folketrygden

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet