Troms fylkeskommune sender skriv datert 31. mars 2000 med oppretting av tidligere tilsendt uttalelse om tildeling av 16. konsesjonsrunde

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.