Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm og Terje Knudsen om salg av statens eierandeler i AS Olivin

Dokument nr. 8:67 (1999-2000), Innst. S. nr. 244 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øystein Hedstrøm, Terje Knudsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 09.06.2000 Innst. S. nr. 244 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2000

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2000