Sammensetning av granskningskommisjonen som skal foreta en bred gjennomgang av utredning, planlegging, prosjektering og utbygging av ny hovedflyplass for Østlandet og Gardermobanen

Innst. S. nr. 206 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 31.05.2000 Innst. S. nr. 206 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2000

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2000