Forslag fra stortingsrepresentant Ingrid Fiskaa på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 6. juni 2000: (Jf. Innst. O. nr. 80) Stortinget ber Regjeringen utvikle et forsøksprosjekt med forebyggende og forskningsbasert arbeid i rovdyrutsatte områder, basert blant annet på erfaringene fra tilsvarende problemområder i andre land.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet