Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om opprettelse av fond for søk etter omkomne på havet

Dokument nr. 8:14 (1997-98), Innst. S. nr. 104 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 19.02.1998 Innst. S. nr. 104 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.1998

   Behandlet i Stortinget: 05.03.1998