Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Petersen, Kristin Krohn Devold og Trond Helleland om innføring av BingoLotto for å styrke økonomien i lokalt frivillig kulturarbeid

Dokument nr. 8:20 (1997-98), Innst. S. nr. 53 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Petersen, Kristin Krohn Devold, Trond Helleland Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 11.12.1997 Innst. S. nr. 53 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.1997

   Behandlet i Stortinget: 19.12.1997