Forslag fra stortingsrepresentantene Steinar Bastesen om økning av midlene til internasjonalt informasjonsarbeid om norsk forvaltning av marine ressurser

Budsjett-innst. S. nr. 8 (1997-98), jf. St.prp. nr. 1 (1997-98), St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 2 (1997-98), St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 3 (1997-98) og Dokument nr. 8:18 (1997-98))

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 02.12.1997 Budsjett-innst. S. nr. 8 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.1997

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1997