Forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Per Roar Bredvold og Siv Jensen om lov om endringer i lov av 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova). (Endring av kap. 5 og 6 - Begge foreldre gis lik rett til samvær/foreldreansvar for sine barn.)

Dokument nr. 8:44 (1998-1999), Innst. O. nr. 44 (2000-2001)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Per Roar Bredvold, Per Sandberg, Siv Jensen Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 25.01.2001 Innst. O. nr. 44 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.01.2001

   Behandlet i Odelstinget: 22.02.2001