Forslag fra stortingsrepresentantene Vidar Kleppe, Harald T. Nesvik, Øystein Hedstrøm, Øyvind Vaksdal, Terje Knudsen, Øyvind Korsberg og Per Owe Width om å forlenge tidsfristen for nedleggelse av Nasjonalhjelpen Fond for Krigens Ofres kuratorkontorer i Fredrikstad, Tønsberg, Arendal, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø fra 31. desember 2001 og foreløpig frem til 31. desember 2005

Dokument nr. 8:75 (1999-2000), Innst. S. nr. 59 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Øystein Hedstrøm, Øyvind Vaksdal, Øyvind Korsberg, Per Ove Width, Terje Knudsen, Vidar Kleppe Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 30.11.2000 Innst. S. nr. 59 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2000

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2000