Forslag fra stortingsrepresentantene Hallgeir H. Langeland, Inge Myrvoll, Rolf H. Reikvam og Erik Solheim om oppfølgingen av Stortingets vedtak om tidspunktet for åpning av Oslo Lufthavn Gardermoen

Dokument nr. 8:24 (1997-98), Innst. S. nr. 35 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erik Solheim, Hallgeir H. Langeland, Inge Myrvoll, Rolf Reikvam Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 09.12.1997 Innst. S. nr. 35 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1997

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1997