Idrettslivet i endring. Om statens forhold til idrett og fysisk aktivitet

St.meld. nr. 14 (1999-2000), Innst. S. nr. 147 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 15.02.2001 Innst. S. nr. 147 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.2001

   Behandlet i Stortinget: 22.02.2001