Datatilsynets årsmelding 1999

St.meld. nr. 41 (1999-2000), Innst. S. nr. 22 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 02.11.2000 Innst. S. nr. 22 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.11.2000

   Behandlet i Stortinget: 24.11.2000