Beretning for 1999 fra styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika".

Innst. S. nr. 260 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 28.09.2000 Innst. S. nr. 260 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.09.2000

   Behandlet i Stortinget: 12.10.2000