Salg av eiendommer og fremtidige statlige investeringer i Pilestredet Park

St.meld. nr. 18 (2000-2001), Innst. S. nr. 143 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 15.02.2001 Innst. S. nr. 143 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.2001

   Behandlet i Stortinget: 01.03.2001