Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar 2000 til 30. juni 2000

Innst. S. nr. 31 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 16.11.2000 Innst. S. nr. 31 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2000

   Behandlet i Stortinget: 24.11.2000