Forslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Øyvind Korsberg og Per Roar Bredvold om avvikling av kjerneområdene for rovvilt, samt å fremme de nødvendige endringer slik at man kan oppnå et mer effektivt uttak av rovvilt som gjør skade eller skaper truende situasjoner

Dokument nr. 8:7 (2000-2001), Innst. S. nr. 112 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øyvind Korsberg, Per Roar Bredvold, Robert Eriksson Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 25.01.2001 Innst. S. nr. 112 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.01.2001

   Behandlet i Stortinget: 30.01.2001