Stortingets vedtak 21. mars 1996 om å be om en utredning om etablering av et norsk teknologiråd

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 17.10.1996 Innst. S. nr. 7 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.10.1996

   Behandlet i Stortinget: 29.10.1996