Konvertering av Statkraft SFs ansvarlige lån til egenkapital

St.prp. nr. 26 (1996-97), Innst. S. nr. 95 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 17.12.1996 Innst. S. nr. 95 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.12.1996

   Behandlet i Stortinget: 20.12.1996