Delvis bompengefinansiert utbygging av deler av Ev 18 i Aust-Agder

St.prp. nr. 30 (2000-2001), Innst. S. nr. 121 (2000-2001) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 09.02.2001 Innst. S. nr. 121 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2001

   Behandlet i Stortinget: 15.02.2001