Kringkasting og dagspresse 1995 m.v.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 27.02.1997 Innst. S. nr. 138 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.1997

   Behandlet i Stortinget: 06.03.1997