Forslag fra stortingsrepresentant Ingebrigt S. Sørfonn på vegne av Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 14. desember 2000 (Jf. Innst. O. nr. 40): Stortinget ber Regjeringen utsette krafttredelse av eiendomsskatteloven § 8 til 1. januar 2002

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet