Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Simonsen og Per Sandberg om lov om opphevelse av lov av 12. juni 1981 nr. 68 om forbud mot profesjonell boksing

Dokument nr. 8:16 (1997-98), Innst. O. nr. 67 (1997-98)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Jan Simonsen, Per Sandberg Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 04.06.1998 Innst. O. nr. 67 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.1998

   Behandlet i Odelstinget: 09.06.1998