Revidert nasjonalbudsjett 2001

Budsjett-innst. S. nr. II (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2001 Budsjett-innst. S. II (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2001

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2001