Forslag fra stortingsrepresentantene Hans J. Røsjorde og Carl I. Hagen om endring av instruks om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS) og ny sammensetning av utvalget

Dokument nr. 8:31 (1997-98), Innst. S. nr. 77 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Hans J. Røsjorde Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 28.01.1998 Innst. S. nr. 77 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.01.1998

   Behandlet i Stortinget: 12.02.1998