Forslag fra stortingsrepresentantene Hans J. Røsjorde, Per Ove Width og Per Sandberg om opprettelse av et fond for bevaring av festninger og andre militærhistoriske bygninger

Dokument nr. 8:52 (2000-2001), Innst. S. nr. 314 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans J. Røsjorde, Per Ove Width, Per Sandberg Saken er behandlet i forsvarskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 06.06.2001 Innst. S. nr. 314 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2001

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2001